آموزشگاه موسیقی کلنل : 

آدرس : 20 متری افسریه، بین 15 متری سوم و چهارم، پلاک 168، طبقه دوم

تلفن : 09033473717 - 33849226